Zarzuty o mieszanie odpadów w śmieciarkach są niesłuszne

Nieprawdą jest, że firmy odbierające odpady komunalne mieszają posegregowane wcześniej przez mieszkańców śmieci w śmieciarkach. Po poszczególne rodzaje odpadów przyjeżdżają inne pojazdy, mimo że są jednakowo obrendowane. Poza tym śmieciarki często są wielokomorowe. Rozdzielamy te frakcje do poszczególnych komór znajdujących się wewnątrz pojazdu – mówi Karol Wójcik odpowiadający za komunikację społeczną w firmie Byś świadczącej usługi w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

Najlepsze tematy