Jakie nadzieje, a jakie obawy związane z PPK mają pracownicy

Magdalena Kossakowska z OPZZ opowiada Interii o PPK. Szczególną uwagę zwraca na obawy i oczekiwania jakie z planami mają pracownicy.
Najlepsze tematy