Liczba bankrutujących firm w Polsce przestała rosnąć, ale to się zmieni

W pierwszej połowie 2019 r. łączna liczba upadłości i restrukturyzacji firm w Polsce wyniosła 467, czyli dokładnie tyle samo ile w analogicznym okresie 2018 r.

Jak wynika z raportu międzynarodowej firmy Coface “Upadłości i restrukturyzacje firm w Polsce w I półroczu 2019 roku” wśród wszystkich rodzajów postępowań najwięcej ogłoszono upadłości - 267. Stanowią one aż 57 proc. wszystkich postępowań.