Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego ogromną szansą dla Łodzi

Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego otwiera ogromną szansę na rozwój dla Łodzi oraz całego województwa łódzkiego. Dzięki temu projektowi Łódź ma szanse otworzyć się na Europę. Województwo walczy z negatywnymi zjawiskami demograficznymi odkąd w Polsce rozpoczęła się transformacja ustrojowa. Teraz odpływ ludności z województwa wiąże się z poszukiwaniem lepszych warunków bytowych w innych regionach, czy wyjazdami młodzieży na studia – mówi Zbigniew Rau, wojewoda łódzki
Najlepsze tematy