W nowoczesnej gospodarce nie może zabraknąć rozwiązań cyfrowych. Polska w tyle

Polska gospodarka jest jedną z najnowocześniejszych w Unii Europejskiej. Naszą rentę zapóźnienia wykorzystano inwestując w najnowocześniejsze technologie i linie przemysłowe. W innych starych krajach członkowskich są one często nieosiągalne. Z drugiej jednak strony w XXI wieku gospodarka opiera się głównie na rozwiązaniach cyfrowych, a nie analogowych. Polska pod tym względem jest bardzo zacofana. Różnice w tej kwestii są tak duże, że można by je niemal porównać do przepaści między silnikami parowymi i elektrycznymi.
Najlepsze tematy