Spór o Ministerstwo Skarbu Państwa dotyczy też pieniędzy na rządowe programy

Koncepcja utworzenia ponownie Ministerstwa Skarbu Państwa to efekt sporów wewnątrz rządzącej koalicji. Chodzi o władzę nad koncernami, ale też o pieniądze na realizację rządowych programów.
Najlepsze tematy