Papierowe akcje spółek trzeba będzie oddać

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadza zmiany dla spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Mają ułatwić identyfikację akcjonariuszy. Zmienią się strony internetowe spółek.

- Od 1 stycznia 2021 r. dotychczasowe akcje tych spółek w formie pisemnej stracą swoją moc, będą musiały zostać zastąpione akcjami w formie elektronicznej – mówi w rozmowie z MarketNews24 Paweł Szumowski, radca prawny w Kancelarii Ożóg Tomczykowski.

Powstaną jawne rejestry, które będą zawierać wiele ważnych informacji o akcjonariuszach. Kto i ile posiada akcji, ale również adresy do doręczeń. Obrót akcjami również ulegnie zmianie. Przeniesienie własności akcji będzie wymagało zawiadomienia do rejestru.

Zmiany powinny być wdrażane już od przyszłego roku, bowiem już od jego początku spółki powinny posiadać strony internetowe, na których będą zakładki do komunikacji bezpośredniej z akcjonariuszami.

- Dodatkowo, od połowy roku spółki powinny już mieć zawarte umowy na prowadzenie rejestru akcjonariuszy i powinny rozpocząć cykl pięciu wezwań do akcjonariuszy na złożenie dokumentów akcji – wyjaśnia P.Szumowski.

Zmiany dotyczą 13 tys. firm, które jednak mogą zdecydować się na zmianę formy prawnej prowadzonej działalności.
Najlepsze tematy