Od listopada będziemy mieli mniej powodów do niepokoju przy rozliczaniu podatków?

Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS) to nowy instrument od 1 listopada udostępniony przez administrację podatkową, który ma rozwiązać problem prawidłowej klasyfikacji towarów i usług dla celów podatku VAT.

Narzędzie to jest związane przede wszystkim z nową matrycą stawek VAT, która wchodzi w życie 1 kwietnia 2020 r.