Pomóc niewidomym uczniom nauczyć się matematyki

Najtrudniejsze jest przekonanie do nowych narzędzi nauczycieli a nie uczniów - zapewnia dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska z NASK, która kieruje międzynarodowym projektem EuroMath. Dzięki niemu dzieci niewidome i słabowidzące mogą się łatwiej uczyć matematyki. Wraz z aplikacją powstała ogólnodostępna, europejska baza danych zawierająca testy i zadania matematyczne dla uczniów z niepełnosprawnością wzroku.
Najlepsze tematy