Kupujemy coraz więcej obligacji i mieszkań, to obrona przed inflacją

Oprocentowanie lokat spadło do rekordowo niskiego poziomu. Obawiamy się o skutki inflacji, dlatego wzrasta popyt na obligacje i mieszkania.

1,34 proc. to średnie oprocentowanie lokat bankowych. Zainteresowanie obligacjami skarbowymi jest natomiast rekordowe.
Najlepsze tematy