Dla złotego nie było lepszej drogi

Uzyskanie zagranicznych pożyczek przez powracającą na mapę Europy po 123 latach zaborów Polskę okazało się nierealne. Dlatego młody kraj, obarczony gospodarczymi skutkami zaborów i wojen, który nie cieszył się zaufaniem ani innych państw, ani kapitału prywatnego, musiał szukać własnego sposobu na wyjście z gospodarczych problemów. Rozwiązaniem była reforma Władysława Grabskiego.
Najlepsze tematy