Polska droga do dobrego pieniądza

W styczniu 1923 r. nowo powołany prezydent RP Stanisław Wojciechowski uznał, że priorytetem dla władz powinno być uzdrowienie finansów państwa i pieniądza. Zadanie to powierzył Władysławowi Grabskiemu. Polska własnymi silami dokonała w pierwszych miesiącach 1924 r. reformy skarbowo-walutowej, której efektem było zastopowanie hiperinflacji, stopniowe zrównoważenie budżetu państwa i wprowadzenie do obiegu nowego, nie tracącego na wartości pieniądza – złotego.
Najlepsze tematy