Bank Polski nie znaczy państwowy

Niezależność banku emisyjnego wobec władz skarbowych – taką decyzję podjął Władysław Grabski, twórca reformy skarbowo-walutowej. 28 kwietnia 1924, gdy Bank Polski zapoczątkował swoją działalność, udział państwa w jego kapitale wynosił zaledwie 1 proc. W tej wysokości pozostał do końca lat międzywojennych. W latach 30. doszło jednak do ostrego konfliktu stanowisk władz Banku Polskiego i wicepremiera Kwiatkowskiego, co finalnie doprowadziło do podporządkowania instytucji finansowej rządowi.