2020 rok – rośnie pesymizm pracodawców

Pracodawcy z większą rezerwą oceniają sytuację gospodarczą kraju. Coraz więcej wskazuje na to, że w najbliższych latach zmierzymy się z recesją, której spodziewa się 24% przedsiębiorstw. Może to być efekt sygnałów związanych z sytuacją gospodarczą, które docierają spoza Polski – podkreśla Mateusz Żydek z Instytutu Badawczego Randstad.