Nowy sposób ratowania firm: likwidacja pre-pack

Od ponad trzech lat możliwe jest ratowanie firm poprzez likwidację pre-pack. Dopiero teraz zyska na popularności, ze względu na gwałtownie rosnącą skalę upadłości firm, która rozpocznie się wraz z „odmrażaniem” działalności sądów.

Likwidacja pre-pack czyli tzw. przygotowana likwidacja pozwala na sprzedaż przedsiębiorstwa, jego wydzielonej części lub istotnych składników wchodzących w skład przedsiębiorstwa dedykowanemu nabywcy.