W tym roku inflacja w Polsce będzie najwyższa wśród krajów UE?

Polski konsument poczuł się bezpiecznie chroniony tarczami antykryzysowymi. Nie oszczędzamy, przeciwnie – bardzo chętnie kupujemy, powodując rekordowy wzrost cen.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku GUS w czerwcu 2020 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku wzrosły o 3,3% (wskaźnik cen 103,3), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,7% (wskaźnik cen 100,7).
Najlepsze tematy