Firmy, które skorzystały z tarcz antykryzysowych powinny się spodziewać kontroli organów administracji publicznej

Po ustaniu stanu epidemii podmioty, które skorzystały z form pomocy w związku z pandemią i otrzymały dofinansowane, mogą spodziewać się kontroli ze strony właściwych organów administracji publicznej.
Najlepsze tematy