ZUS zwiększa kontrolę umów o dzieło

Obecnie, umowy o dzieło nie są tytułem do ubezpieczeń społecznych, a wyjątkiem są umowy o dzieło zawarte ze swoim pracodawcą albo te, w ramach których praca wykonywana jest na rzecz swojego pracodawcy – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Agata Miętek, Lider Praktyki Prawa Pracy w Kancelarii Ożóg Tomczykowski. - Tym samym, nowy obowiązek będzie dotyczył wszystkich umów o dzieło, z których uzyskany przychód nie stanowi dzisiaj podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.
Najlepsze tematy