Tego nie da się uniknąć, rząd będzie zamykał kopalnie

Musimy zamykać kopalnie, aby uratować te, które mają szanse być rentowne. Spółki energetyczne powinny na tym zyskać, gdy zostaną odciążone od balastu jakim dla nich są kopalnie.

Na hałdach zalega już 15 mln ton węgla, co pokrywa wielomiesięczne potrzeby polskiej gospodarki. Ten węgiel jest zbyt drogi, ze względu na rosnące koszty wydobycia.
Najlepsze tematy