Nowe obowiązki pracodawcy i pracownika dotyczące pracy zdalnej nadal niejasne

Ukazał się projekt nowelizacji Kodeksu pracy, którego celem jest kompleksowa regulacja pracy zdalnej w polskim porządku prawnym. Zaproponowana regulacja zawiera podobne albo identyczne rozwiązania do tych zawartych obecnie w odniesieniu do telepracy.

Za najbardziej istotne należy uznać trzy zmiany, które ujęto w projekcie.