Czy epidemia przyspieszy wprowadzenie podatku dla najbogatszych?

Podatek dla najbogatszych to temat tak ekonomiczny, co polityczny. Szczególnie żywy jest w debacie na scenie politycznej w USA – gdzie coraz więcej osób gromadzi ogromne majątki, a nierówności społeczne dramatycznie się pogłębiają. Pojawia się coraz więcej argumentów za tym, że wprowadzenie podatku dla najbogatszych pozwoli rozdystrybuować majątek w społeczeństwie i zmniejszyć liczbę osób żyjących w ubóstwie.
eNewsroom