E-doręczenie uwolni nas od kolejek na poczcie

Kolejne elementy administracyjne, z którymi ma do czynienia polski obywatel, powoli ulegają cyfryzacji. Taki los czeka już niedługo urzędowe listy polecone, które będzie można otrzymać przez e-doręczenie. Każdy z nas co jakiś czas musi odebrać list polecony z urzędu – co wiąże się z regularnym sprawdzaniem skrzynki i odstaniem swojego czasu w kolejce na poczcie. E-doręczenie zmieni formę dostarczania pism wymagających potwierdzenia doręczenia na cyfrową. Urzędy nie będą musiały tworzyć i wysyłać papierowych pism, które później przeszłyby całą drogę dostarczenia i odebrania przez adresata. Ważne jest jednak, by na pewno zadbać o równomierny rozwój tej usługi w skali kraju. Obecnie część usług – chociażby realizowanych na poziomie jednostek gminnych – w jednych samorządach jest już dostępne drogą elektroniczną, a w innych jeszcze nie.
eNewsroom