Gorsze od bezrobocia. Bierność zawodowa młodych Niemców

Z powodu pandemii młodym ludziom ciężko wejść na rynek pracy. Eksperci biją na alarm.