Dziwny jest ten kryzys

Wskaźniki koniunktury gospodarczej mamy w Polsce najwyższe odkąd jest ona mierzona, a inflacja jest najwyższa od dziesięciu lat. Zależnie od sposobu jej liczenia można nawet oceniać, że jest rekordowa od dwudziestu lat.
Najlepsze tematy