Polityka Łukaszenki wobec Zachodu

W najbliższym czasie prawdopodobnie nie uda się doprowadzić za pomocą sankcji unijnych do gwałtownych zmian w polityce białoruskiej. Stosunki z reżimem białoruskim są w dużej mierze pochodną stosunków państw zachodnich z Rosją i polityki Kremla. Łukaszenka na pierwszym miejscu stawia utrzymanie swojej władzy i w związku z tym stosuje coraz silniejsze represje wobec białoruskiego społeczeństwa.
eNewsroom
Najlepsze tematy