Czy utrzyma się wysokie tempo wzrostu wynagrodzeń?

Sytuacja na polskim rynku pracy jest bliższa tego co dzieje się w USA niż sytuacji w Europie Zachodniej. Dlatego powinny wzrosnąć stopy procentowe.
Najlepsze tematy