Dlaczego rosną ceny autogazu?

Jeżeli chodzi o ceny gazu skroplonego, to widzimy od kilku miesięcy na stacjach benzynowych radykalne podwyżki cen. Co więcej, tak wysokich cen gazu nie odnotowano od 2013 roku. Na początku 2021 roku można było dostać litr LPG w cenie około 2 złotych, a obecnie cena wynosi średnio 2,70 zł. I to nie jest koniec wzrostu cen autogazu. Tak samo odczuwają to konsumenci kupujący butle gazowe w celach kuchennych czy do ocieplania domów. Jest kilka głównych przyczyn wzrostu cen. Należy do nich ekonomiczny czynnik handlowy – czyli umowa pomiędzy państwami OPEC Plus. Jest to umowa, która spowodowała, że na rynku ropy naftowej – która jest skorelowana z innymi źródłami energetycznymi i różnymi rodzajami paliw – nastąpiło obniżenie podaży przez głównych producentów tych surowców. LPG wytwarzane jest na dwa sposoby. Pierwszy z nich to możliwość produkcji w rafineriach w procesie obróbki ropy naftowej. Drugi proces przebiega bezpośrednio na polach naftowych – tam wytwarza się inne frakcje gazów. Gazy wydobywane podczas produkcji ropy naftowej to między innymi gazy ciekłe: propan, etan i wiele innych gazów. W przypadku ograniczenia podaży wydobycie ropy naftowej naturalnie maleje – co automatycznie sprawia, że zmniejsza się także wydobycie gazów towarzyszących, z których wytwarzany jest LPG. Już teraz pewne jest to, że w perspektywie następnych miesięcy ceny LPG nadal będą rosły. Natomiast eksperci przewidują stabilizację cen autogazu na początku następnego roku.
eNewsroom