Transfery imigrantów wyższe niż wpływy od polskich emigrantów

Zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju pandemia koronawirusa szczególnie dotknęła migrantów, których liczba znacznie zmalała. Poza osobami, które napływają z krajów zza wschodniej granicy, od kilku lat obserwuje się istotny napływ do Polski obywateli krajów azjatyckich. Szczególnie mowa tu o Nepalczykach, Filipińczykach oraz obywatelach Indii. Są to osoby, które imigrują do różnych sektorów gospodarki. Liczba tych osób nie jest tak duża, jak skala napływu imigrantów wschodnich – to Ukraina i Białoruś są głównymi kierunkami, z których do Polski przybywają nowi pracownicy. Kluczowym magnesem, który wciąż przyciąga do Polski obywateli Ukrainy, są wyższe płace. Badani imigranci wskazują, że przed wyjazdem zarabiali średnio 37 proc. tego, co w Polsce. Z kolei do powrotu na Ukrainę skłoniłaby ich płaca o 12 proc. przewyższająca wynagrodzenie, które otrzymują w Polsce.
Najlepsze tematy