Czy pandemia zwiększyła liczbę upadłości polskich firm?

Rządowe programy pomocnicze opóźniły upadłość wielu firm, jednak nie zatrzymały nadciągającego z dużą prędkością kryzysu gospodarczego. Mogłoby się wydawać, że trudne warunki rynkowe i ograniczenia wywołane licznymi lockdownami spowodują lawinowy wzrost upadłości firm. Paradoksalnie liczba upadłości przedsiębiorstw została obniżona. Taka sytuacja obserwowana jest nie tylko w Polsce, ale także w wielu innych krajach na świecie. Jeżeli chodzi o liczbę upadłości, to spadła ona o 12% w 2020 roku. Z jednej strony jest to konsekwencja działań pomocowych, które miały wspierać przedsiębiorstwa w czasie kryzysu. Z drugiej to skutek uproszczonych postępowań o zatwierdzenie układu. Postępowania te są bardzo szybkie i nie wymagają ogłaszania przez sądy. Wystarczy tylko obwieszczenie w monitorze sądowym i gospodarczym. Co więcej, dłużnik ma 4 miesiące na przeprowadzenie postępowania – w tym czasie chroniony jest przed egzekucją zobowiązań.
eNewsroom