Ile powinna wynosić składka zdrowotna w Polsce?

We wszystkich krajach Unii Europejskiej działają publiczne zakłady opieki zdrowotnej i są one finansowane albo wyodrębnioną składką zdrowotną, albo bezpośrednio z budżetu państwa. Powszechniejszym rozwiązaniem jest ta pierwsza opcja, gdyż obowiązuje ona w 22 z 27 państwach unijnych. System opieki zdrowotnej w Polsce działa tak, że głównym źródłem finansowania systemu jest ubezpieczenie zdrowotne w NFZ. Obywatele obciążeni są obowiązkową składką ubezpieczeniową stanowiącą 9% dochodów osobistych, która odprowadzana jest do instytucji ubezpieczenia zdrowotnego. Z kolei finansowanie opieki medycznej ze środków prywatnych pochodzi w największym stopniu bezpośrednio ze środków gospodarstw domowych. Rola pracodawców oraz towarzystw ubezpieczeniowych – choć relatywnie niska – wciąż rośnie. Eksperci przekonują, że składka zdrowotna w Polsce jest dość niska – co przekłada się negatywnie na jakość opieki publicznej służby zdrowia.
eNewsroom