Nowe obowiązki dla przedsiębiorców i wyższe kary finansowe

31 października 2021 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Nowelizacja przede wszystkim rozszerza katalog podmiotów podlegających wpisowi w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR). Na skutek nowelizacji, właściwie każdy podmiot o charakterze korporacyjnym zobligowany będzie do zgłoszenia danych o swych beneficjentach rzeczywistych do CRBR.