To miasteczko przeszło na wodór

Jak wiele samochodów elektrycznych może obsłużyć sieć energetyczna, by nie doszło do blackoutu, i czy wodór może być poważną alternatywą dla paliw kopalnych, nie tylko w branży motoryzacyjnej?