Nowe uprawnienia dla administracji skarbowej

Jeżeli dług wobec fiskusa przekroczy 10 tys. zł może zostać wydana decyzja o zajęciu majątku należącego do podatnika. Wśród zmian podatkowych, które w ramach Polskiego Ładu miałyby wejść w życie są nowe uprawnienia Krajowej Administracji Sądowej (KAS).

Projekt przewiduje wprowadzenie nowego narzędzia w celu zwiększenia efektywności egzekucji administracyjnej. W toku kontroli celno-skarbowej funkcjonariusz KAS będzie miał prawo do tymczasowego zajęcia ruchomości na poczet prowadzonej egzekucji administracyjnej, jeśli dochodzone należności pieniężne będą przekraczać łącznie 10 tys. zł.
Najlepsze tematy