Nowa ustawa o sygnalistach – kogo dotyczy?

Sygnalista w firmie będzie miał szczególną ochronę. Zgodnie z projektem ustawy, wewnętrzne kanały zgłaszania naruszeń oraz odpowiednie polityki wewnętrzne w tym zakresie będzie musiał przyjąć pracodawca zatrudniający co najmniej 50 pracowników. Tym samym polski ustawodawca nie zdecydował się na zobligowanie do tych obowiązków podmiotów zatrudniających mniej niż 50 pracowników. Projektowane ustawy dotyczące naruszenia prawa i zgłoszenia wnoszone przez pracowników oraz osoby zewnętrzne są niezbędne w naszym ustawodawstwie.
Najlepsze tematy