W co inwestować? Akcje, złoto, nieruchomości?

Poszukiwanie okazji inwestycyjnych jest obecnie trudniejsze niż nawet w wymagającym 2020 roku – wtedy łatwiej było znaleźć spółki, które będą zyskiwały. Z kolei teraz – przy wysokich cenach surowców i nawet perspektywie dalszego wzrostu ich cen – nie jest pewne, że to właśnie spółki działające w tym segmencie będą generować dalsze wzrosty. Jedną z bezpieczniejszych inwestycji na kolejne kwartały o zwiększonej inflacji pozostaje złoto. Powinno być ono relatywnie bezpiecznym aktywem w nadchodzących miesiącach. Na wartości nie tracą również nieruchomości – w niektórych krajach, w tym w Polsce, ich rynek zaczyna przypominać nawet bańkę. Jeżeli stopy procentowe nie zostaną podniesione mocno – to zdolność kredytowa gospodarstw domowych prawdopodobnie istotnie nie zmaleje i popyt na nieruchomości się utrzyma.
eNewsroom