Gaz kartą przetargową Rosji

Rosja od wielu lat wykorzystuje gaz ziemny jako narzędzie prowadzenia polityki zagranicznej. Stosuje je z dwóch powodów. Po pierwsze, wpływy z węglowodorów stanowią w strukturze rosyjskiego budżetu ok. 30% przychodów. W tych 30% za 80% odpowiada ropa naftowa, za kilka procent odpowiada węgiel, a gaz ziemny od 10 do kilkunastu procent. Wykorzystanie gazu ziemnego w polityce jest bardzo wygodne – a zarazem mało bolesne dla rosyjskiego budżetu. W historii relacji pomiędzy Rosją a państwami zagranicznymi Federacja Rosyjska nigdy nie wykorzystywała ropy naftowej jako broni.
eNewsroom