Spółdzielnie energetyczne to korzystna opcja w OZE

W Polsce sektor elektroenergetyczny jest bardzo ściśle powiązany z państwem. Państwo kontroluje praktycznie wszystkie grupy energetyczne produkujące prąd, a także sprawuje kontrolę nad sieciami przesyłowymi. Są to bardzo silne powiązania, które skutkują brakiem zmian w systemie energetycznym. Status quo nie musi jednak dalej trwać – zarówno interesariusze prywatni, jak i inwestorzy państwowi mogą działać na rzecz odnawialnych źródeł energii. W Polsce już 700 tys. gospodarstw domowych korzysta z paneli fotowoltaicznych.
eNewsroom