Najgorszy scenariusz dla polskiej waluty

Dolar jest nadal mocny, ale perspektywy dla walut rynków wschodzących są już lepsze. Dla złotego istnieje jeden, bardzo negatywny scenariusz.


Rok na rynku walutowym rozpoczął się dość spokojnie. Dolar nadal jest mocny, ale to efekt tego, co stało się w drugiej połowie 2021 r.


Inwestorzy czekają na zacieśnienie polityki pieniężnej przez Fed. Rynek jest przekonany, że do tego dojdzie, ale otwarta pozostaje kwestia jak szybko do tego dojdzie i jak wysokie będą podwyżki stóp procentowych.