Jak pandemia wpłynie na zmiany w polityce klimatycznej?

Zmiany klimatu są jednym z największych zagrożeń środowiskowych, społecznych i ekonomicznych. Już dawno zostało stwierdzone, że ocieplenie klimatu jest faktem – a jego skutki odczuwamy już teraz. Obserwacje wskazują na wzrost globalnych średnich temperatur powietrza i oceanów, powszechne topnienie śniegu i lodu oraz podnoszenie się poziomu mórz. Bardzo możliwe, że ocieplenie można w większej części przypisać emisji gazów cieplarnianych związanej z działalnością człowieka. Już odnotowano skutki zmian klimatu – a przewiduje się, że będą one jeszcze wyraźniejsze. Oczekuje się, że skrajne warunki pogodowe – w tym fale upałów, susze i powodzie – będą zdarzały się coraz częściej i będą bardziej intensywne. Zmiany klimatyczne w Polsce są jednak powszechnie bagatelizowane. Z kolei na świecie budzą one potężne zaniepokojenie. Trudno przewidzieć, gdzie tak naprawdę ten problem doprowadzi ludzkość i co stanie się z planetą. Szczególnie z punktu widzenia przyszłych pokoleń może to być potężny problem.
Najlepsze tematy