Zagrożona jest konkurencyjność polskiej gospodarki

Jeżeli nie przyspieszymy rozstania z węglem w energetyce, to konkurencyjność polskich firm będzie pogarszać się coraz szybciej.


Wysokość cen energii decyduje o konkurencyjności gospodarki, a Polsce grozi długoterminowy trend wysokich cen energii, który spowoduje, że inwestycje przedsiębiorstw będą realizowane poza naszymi granicami, w krajach gdzie jest taniej.


Ceny do emisji CO2 rosną i nie powinniśmy się temu dziwić, bo tak mechanizm ten został zaprojektowany, aby zwiększał presje na odchodzenie od paliw kopalnych. W swych kosztach odczuwają to przedsiębiorstwa, natomiast wpływy ze sprzedaży praw do emisji wpływają do budżetu państwa i powinny przyspieszać naszą transformację energetyczną.