Banki ograniczają drukowanie pieniędzy

W ostatnich dwóch latach, w reakcji na kryzys wywołany restrykcjami pandemicznymi banki centralne prowadziły politykę dodruku pieniędzy nie widzianą nigdy wcześniej, gdy jednocześnie stopy procentowe w niektórych krajach spadły nawet poniżej zera. Banki te skupowały także duże ilości aktywów, zwłaszcza obligacji rządowych. Przykładem Fed, który przez trzy miesiące skupił tak absurdalną ilość długu, że amerykański rząd przez wiele miesięcy nie potrzebował emitować nowego długu, żeby zaspakajać wyjątkowo duży deficyt budżetu państwa. Teraz to się zmienia.
Najlepsze tematy