Zaostrzenie odpowiedzialności karnej podatników, nowy projekt Ministerstwa Sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało 9 marca 2022 r. projekt obszernej nowelizacji kodeksu karno-skarbowego, który ma jeszcze bardziej zaostrzyć odpowiedzialność karną. Uszczegółowiono w nim zasady korzystania z instytucji czynnego żalu.


Nowelizacja zawiera szereg kompleksowych rozwiązań systemowych, które w założeniach ministerstwa zmierzają do sprawniejszego przeciwdziałania i zwalczania przestępczości skarbowej, uszczelnienia systemu podatkowego oraz redukcji tzw. szarej strefy.