Artur Popko, Budimex: Wzrosły koszty, trzeba waloryzować kontrakty

Sytuacja w branży budowlanej jest trudna. Skumulowało się wiele czynników - chodzi m.in. o wzrost cen materiałów i o fundusze unijne. Wydawało się, że czas pandemii przeszliśmy w bardzo dobrej kondycji, właśnie wychodziliśmy na prostą i nagle wpadliśmy w kolejny trudny okres związany z napaścią Rosji na Ukrainę. Na to nałożył się wzrost cen materiałów budowlanych – stali, kruszyw - i przerwanie łańcuchów dostaw, co utrudnia realizację dużych kontraktów – mówi Interii Artur Popko, prezes Budimeksu.