Po dwudziestu latach dolar wart będzie znów tyle co euro

Dolar jest najmocniejszy do euro od marca 2020 r. Do wyrównania kursów powinno dojść w najbliższych miesiącach, po raz pierwszy od października 2002 r.


Dolar jest mocny między innymi z tego względu, że wojna w Ukrainie w niewielkim stopniu wpływa na gospodarkę USA, natomiast jest bardzo silnym negatywnym impulsem dla strefy euro. Skutki widać w postaci terms of trade, bo koszty towarów importowanych bardzo wzrosły.


Dolar jest globalnie silną walutą co szczególnie mocno widać w relacji do jena. Osiągnął poziom 125 jenów za dolara. Jen stracił status bezpiecznej waluty, w którą warto inwestować. Bank centralny Japonii nadal ocenia, że jest zbyt wcześnie, aby interweniował podnosząc stopy procentowe.


Podwyżki stóp procentowych bardzo zmieniają kursy walut. Gdy w kolejnych krajach rosną stopy procentowe dla inwestorów wiele walut jest atrakcyjniejszych od japońskiego jena.


W ostatnich tygodniach dolar wzmacniał się wobec euro. Na parze EUR/USD odnotowujemy poziomy poniżej 1,10.