Nowe zamieszanie wokół Polskiego Ładu: odsunięto w czasie podatkowo korzystne rozwiązanie

Przepisy o grupach VAT wprowadzono w ramach Polskiego Ładu i miały obowiązywać od 1 lipca br. To interesujące dla podatników rozwiązanie, ułatwiające rozliczenia dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi, nie wejdzie w życie w zapowiadanym terminie.


W dniu 10 czerwca 2022 roku, a więc na 3 tygodnie przed wejściem w życie nowych przepisów, Prezydent podpisał ustawę z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.


To właśnie w tej ustawie znalazły się przepisy nie tylko odraczające termin wejścia w życie przepisów o grupach VAT (tworzonych pomiędzy podmiotami powiązanymi na podstawie zawartej przez te podmioty umowy), ale również wprowadzające zmiany do tych przepisów.