Samochody zeroemisyjne w Europie od 2035 roku

Głosowanie w Parlamencie Europejskim przesądziło o ograniczeniu emisji z nowych pojazdów o 100% do roku 2035. To popularnie zwany zakaz rejestracji samochodów innych niż zero emisyjne po roku 2035 – ale wyłącznie samochodów nowych. Będzie to wyzwaniem dla wszystkich państw Unii Europejskiej. Jest to jednak efekt polityki, która jest realizowana na przestrzeni ostatnich wielu lat. Od wielu lat z Unii Europejskiej i z poszczególnych państw członkowskich słychać, że konieczne jest, by transport był dekarbonizowany. To jest ten obszar, który jest jednym z najwyżej emisyjnych i musi się zmieniać.
eNewsroom