Kary dla przedsiębiorców za nieprzestrzeganie sankcji dotyczących Rosji

Obowiązki przedsiębiorców związane z weryfikacją kontrahentów, pod kątem obecności na tak zwanych listach sankcyjnych opublikowanych w związku z agresją Rosji na Ukrainę to temat, który nadal w praktyce budzi wątpliwości.

Od momentu rozpoczęcia przez Rosję agresji wojskowej na Ukrainę, Unia Europejska nałożyła na Rosję szereg sankcji. W szczególności wszyscy unijni przedsiębiorcy są związani:
a) Rozporządzeniem Rady (WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącym środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy - względem Białorusi; oraz

b) Rozporządzeniem Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających oraz Rozporządzeniem Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczące środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie - względem Rosji.