Cyfryzacja. Polska na ostatnich miejscach wśród państw UE

Zgodnie z raportem Komisji Europejskiej DESI 2022, pod względem cyfryzacji Polska zajmuje 24. miejsce wśród 27 państw UE. Chociaż dane z ostatnich pięciu lat wskazują na szybkie nadrabianie zaległości, to w niektórych obszarach wciąż mamy wiele do zrobienia.
Newseria Biznes