Przepisy podatkowe nie nadążają za wzrostem stóp procentowych

Rosnąca inflacja i wzrost stóp procentowych oznaczają dla przedsiębiorców coraz wyższe koszty finansowania dłużnego. Polskie firmy są w niekorzystnej sytuacji w porównaniu do większości przedsiębiorstw z Unii Europejskiej.


Przepisy podatkowe limitują możliwość zaliczenia tych kosztów do kosztów uzyskania przychodu i wykazania ich w rachunku podatkowym. Obecnie polska firma może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nadwyżkę kosztów finansowania dłużnego w kwocie do 3 mln zł lub 30% EBITDA.