Kodeks najlepszych praktyk w umowach najmu

Kodeks najlepszych praktyk w umowach najmu jest odpowiedzią na sytuację rynku handlowego, która powstała w Polsce po 89-tym roku. Ciągłość handlu tradycyjnego została zerwana w okresie komunizmu – w związku z czym zaistniała olbrzymia nierównowaga pomiędzy popytem a podażą. Ta sytuacja skutkowała przejęciem przez najemców ryzyka biznesowego wynajmujących ze względu na brak alternatywy dla lokowania punktów usługowych czy sprzedażowych w centrach handlowych. Przedstawiciele organizacji branżowych podkreślają, że to najemcy budują wartość centrów handlowych, kreują miejsca pracy dla ponad 400 tysięcy osób, zapewniają wpływy podatkowe do budżetu państwa oraz kas samorządów. Najemcy w centrach handlowych stymulują też polską gospodarkę – pokrywając koszty obsługi galerii – jak ochrona, sprzątanie, utrzymanie techniczne, marketing. Takie koszty szacuje się na 3,4 mld zł rocznie.
eNewsroom